Thẻ: xklđ thuận thảo

  • Nữ điều khiển máy và kiểm tra sản phẩm

    Ngày đăng : 04 - 07 - 20

    Do nhu cầu cần mở rộng thêm cơ sở sản xuất và các đơn đặt hàng ngày một tăng lên. Chúng tôi tiếp tục tuyển 10 nữ vận hành máy và kiểm tra sản phẩm nhựa sau khi hoàn thiện tại Shizuoka. Các lao động Việt Nam đang làm tại nhà máy rất tốt , […]

0962.877.379